TAALTONEEL voor de basisschool
Informatie
Informatie
Taaltoneel is een aantal workshops die zijn voortgekomen uit de vraag (vanuit het basisonderwijs) of er niet op een speelse manier extra aandacht voor taal- en rekenonderwijs kon worden ingebracht in ons reguliere aanbod. Uiteraard is taal een vast en niet onbelangrijk onderdeel van het theateronderwijs. Voortbouwen op de taaltechnieken die al reeds worden gebruikt in de theaterworkshops vormt de basis voor het huidige aanbod van Taaltoneel. De blokken zijn zoveel mogelijk opgebouwd vanuit de vaardigheden en ontwikkelingsfase(n) die bij bepaalde leeftijdsgroepen worden onderscheiden. In de prakrijk zijn er overlapping in de blokken voor onder- midden- en bovenbouw. Dit heeft te maken met zowel het teruggrijpen naar, als met het inoefenen van bepaalde stof, met de groep. Maar ook de ontwikkeling van de individuele leerling speelt hierbij een rol. In de praktijk lopen deze niet altijd synchroon. Hoewel de lessen geen remidial teaching kunnen zijn, willen wij wel zoveel mogelijk alle leerlingen proberen "binnen te houden". De workshops vormen geen taalmethode op zich. Zij zijn specifiek bedoeld als aanvulling op het eigen taalonderwijs van de school.
Taaltoneel is een dynamische methodiek. Het onderwijs is zich zelf voortdurend aan het vernieuwen en dat geldt ook voor Taaltoneel. Wij zijn steeds weer op zoek naar verbeteringen en andere inzichten. Niet alleen onze eigen ervaringen worden verwerkt, maar vooral ook die van de leerkrachten van de basisscholen en tal van andere specialisten.
Uitbreiding woordenschat voor kleuters:

Het spel van de woordjeskoe

Via de tabbladen kunt U een kort overzicht krijgen van de mogelijkheden per bouw. Uiteraard zijn er ook workshops die per klas gaan. De mogelijkheden om te variëren per klas of bouw zijn groot. Vandaar dat deze site zich vooral richt op een algemeen overzicht van ons aanbod. Uiteraard is er ook nog steeds de mogelijkheid om te kiezen voor een (taaltoneel) voorstelling (eventueel gecombineerd met een workshop). Wilt U meer informatie, bel ons dan gerust.