TAALTONEEL voor de basisschool
Bovenbouw
Bovenbouw
In de bovenbouw workshops komt alles eigenlijk samen. Wel zijn er ook speciale werkvormen die het gesproken en geschreven woord koppelen. Zo is er een workshop waarin de kinderen samen eerst een verhaal bedenken. Vervolgens gaan ze samen een script schrijven. Het toneelstuk kan vervolgens worden ingeoefend en opgevoerd. Het script kan ook worden vervangen door een gedicht of kort verhaal. Er zijn interactieve voorstelling zoals "De Tempel van Hateor". Een voorstelling met workshop of een losgekoppelde speelvorm, die als een spannende wedstijd gespeeld kan worden. Van de spelletjes en oefeningen in deze workshops zijn voorbeelden voor de leerkracht beschikbaar, zodat deze in een later stadium zelf aan de slag kan gaan hiermee. In de bovenbouw komen wij wel vaker grotere verschillen tegen in de ontwikkeling van de individuele leerling. Als er sprake is van taal- achterstand, dan komt dat in de bovenbouw duidelijk naar voren. Onze workshops en voorstellingen proberen daar zo veel mogelijk op te anticiperen. Het aanpassen van de workshops in overleg met de leerkracht(en) is goed mogelijk. Zo kunnen wij het taalaanbod per groep nog beter aanbieden.
worpshop lezen, rijmen en dichten :

lees( je eigen werk) voor aan de koning