TAALTONEEL voor de basisschool
Middenbouw
Middenbouw
Bij de taalontwikkeling in de middenbouwgroepen ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, verhaalbegrip en vergroting van de woordenschat. In de workshops wordt nu meer aandacht besteed aan correct en duidelijk spreken, toonhoogte en spreekvolume. De presentatie van het kind tijdens de workshops krijgt meer aandacht (praten voor de groep) alsmede receptieve en productieve woordenschat. In de middenbouw work-shops zitten veel spelvormen die ook kunnen worden ingezet voor aanvullende taalondersteuning . Voorbeelden zijn de bijvoorbeeld de workshop "Hoog en Laag" (waarin aan de hand van status onder meer de persoonlijke voornaamwoorden, aanwijzende- en gebiedende wijs een plaast krijgen), "De raadselmeester" (waarin spellen, spreekwoorden en gezegden onder meer een belangrijke rol spelen) en "De Leesburcht" (hier wordt aandacht besteed aan lezen en voorlezen).

Spannend ; de voorstelling

"Het Taalspook"