TAALTONEEL voor de basisschool
Onderbouw
Onderbouw
In de workshops voor de onderbouw staat taalontwikkeling centraal. Hier worden ook thematische workshops aangeboden die elk hun verwervings- gebied hebben (herfst, ziek, reizen etc.). Ook hier kan worden gekozen uit diverse workshops of een voorstelling eventueel aangevuld met een workshop. In deze workshops wordt tevens aandacht besteed aan de sociale vorming. Dit extra aandachtspunt komt in alle volgende bouwen terug. Meer over de pedagogische en didactische achtergrond van onze reguliere workshops kunt u hier vinden. Er wordt nu meer aandacht besteed aan correct taalgebruik, zinsconstructie en juist gebruik van werkwoorden. Deze oefening komen o.m. aan bod in de werkvorm "De Boer en de Koning", waar op een grappige en speelse manier de kinderen met correct en incorrect taalgebruik spelen. De spelletjes en oefening (en) die in deze workshops worden gebruikt zijn voor de school uiteraard vrij beschikbaar en kunnen later door de leerkracht zelf worden gebuikt als daar behoefte aan bestaat.
Na gedane arbeid :

op de foto voor het certificaat