Taaltoneeltaaltoneel taalworkshops voor het basisonderwijs Peuterspeelzaal

TAALTONEEL voor de basisschool
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Voor de peuterspeelzaal heeft Kijk Haar Nou een aantal taalinstapmodules ontwikkeld. In de leelftijd van 2-4 jaar gaat het kind taal leren aanwenden om met de wereld om zich heen te communiceren. Het gaat van gebrabbel over naar eenvoudige woordjes en gebaren. De woordenschat groeit en in een later stadium kan het kind eenvoudige zinnetjes zeggen en simpele vragen formuleren. Simpele opdrachtjes kunnen uitgevoerd worden. De workshops richten zich er in deze fasen op, om de communicatie van het kind te verbreden en de woordschat uit te breiden (bijvoorbeeld "Bart en de woordjes- koe"). Als didactische werkvorm is hier veelal gekozen voor spelletjes die tevens als toneelstukjes worden aangeboden. Ze bevatten een combinatie van horen en verstaan ("waar ga je heen? Wat doet zij nou?" ) en het geven en uitvoeren van opdrachtjes ("roept de kabouters eens"). Ook zijn er voorstellingen waar de kinderen naar kunnen kijken zoals "Bart gaat naar School" (eventueel gecombineerd met een workshops).
Peuter- Kleutervoorstelling

"Bart gaat naar School"