Taaltheater is een onderdeel van het workshopaanbod van Kindertheater Kijk Haar Nou.
 

Taaltheater is aantal workshops die zijn voortgekomen uit de vraag (vanuit het basisonderwijs) of er niet op een speelse manier extra aandacht voor taal- en rekenonderwijs kon worden ingebracht in ons reguliere aanbod. Uiteraard is taal een vast en niet onbelangrijk onderdeel van het theateronderwijs.
                

Voortbouwen op de taaltechnieken die al reeds worden gebruikt in de theater- workshops, vormt de basis voor het huidige aanbod van Taaltheater. De blokken zijn zoveel mogelijk opgebouwd vanuit de vaardigheden en ontwikkelingsfase(n) die bij bepaalde leeftijdsgroepen worden onderscheiden. In de praktijk zijn er overlapping in de blokken voor onder- midden- en bovenbouw. Dit heeft te maken met zowel het teruggrijpen naar, als met het inoefenen van bepaalde stof, met de groep. Maar ook de ontwikkeling van de individuele leerling speelt hierbij een rol. In de praktijk lopen deze niet altijd synchroon. Hoewel de lessen geen remedial teaching kunnen zijn, willen wij wel zoveel mogelijk alle leerlingen proberen "binnen te houden". De workshops vormen geen taalmethode op zich. Zij zijn specifiek bedoeld als aanvulling op het eigen taalonderwijs van de school.              

                                               

Taaltheater is een dynamische methodiek. Het onderwijs is zich zelf voortdurend aan het vernieuwen en dat geldt ook voor Taaltheater. Wij zijn steeds weer op zoek naar verbeteringen en andere inzichten. Niet alleen onze eigen ervaringen worden verwerkt, maar vooral ook die van de leerkrachten van de basisscholen en tal van andere specialisten.           

                       

MEER WETEN? 
 

Wilt U meer informatie over onze workshops en de mogelijkheden voor Uw school of instelling? Bel ons dan gerust op 010-4197018. Wij zullen U dan uitgebreid informeren.
Ook een persoonlijk gesprek bij U op school is geen probleem.

Wat is taalTheater?